Nieuws vanuit het CAB

07 Nov 2020 in

 

Beste tolken, tolkgebruikers & klanten,

Hieronder hebben we 2 nieuws dat we willen aankondigen:

 1. Kantoor van CAB sluit door coronamaatregelen

  De nieuwe maatregelen ten gevolge van de coronacrisis verplichten ons het kantoor te sluiten vanaf maandag 9 november tot minstens 13 december 2020.
  Als kantoor willen wij het persoonlijk contact met onze klanten zeker niet verliezen, wij blijven ONLINE altijd beschikbaar om jullie een optimale service te verlenen, ook tijdens de lockdown!

  Wenst U ons toch strikt persoonlijk te ontmoeten, dan vraagt U een afspraak aan.
  Onze contactgegevens vindt u hieronder :
  Mail: tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
  Telefoon: 09/228 28 08
  SMS: 0473/92 33 11
   
 2. In verband met aansluitingsformulier
  Er waren wat onzekerheid rond het aansluitingsformulier van afstandstolken. Graag willen we eerst iedereen danken wie al 5 uren gegeven aan ons bezorgd heeft voor het afstandstolkendienst. In het aansluitingsformulier wordt melding gemaakt van het woord “abonnement’ wat voor enige verwarring zorgt bij enkele tolkgebruikers. Men vroeg zich af wat er gebeurd met mensen die geen uren afstaan.

  We zijn verplicht een lijst van tolkgebruikers die de afstandstolkendienst gebruiken maar géén 5 uren wensen af te geven aan de afstandstolkendienst doorgeven aan VDAB en VAPH conform de samenwerkingsovereenkomst. Na overleg met deze overheidsdiensten zullen wij hierover ten gepaste tijde communiceren met jullie.

Hou het veilig & gezond voor iedereen!

Het CAB team