Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Je vindt het antwoord hier. Voor verdere vragen kan je gerust bij ons terecht via het contactformulier

Hoe kan ik me inschrijven voor de afstandstolkendienst?

Klik hier en vul het formulier in, daarna zul je tijdens de werkuren van het CAB de gegevens om in te loggen via e-mail krijgen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik doen?

Ga naar het startscherm in de afstandstolk-app. Onderaan kan je op de optie 'Ben je, je wachtwoord vergeten' klikken. Vul in het kader je e-mailadres of je gebruikersnaam in. Daarna zul je een e-mail ontvangen met een link. Klik op die link om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Ben je ook je e-mailadres en je gebruikersnaam vergeten? Stuur dan een mail naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be.

Ik wil niet blijven wachten in wachtrij, wat kan ik doen?

Je kan , wanneer je in de wachtrij geplaatst wordt, in je tekstvenster op de toets " 5 " drukken, dan wordt je oproep automatisch afgesloten. Vervolgens wordt je, als jij dan aan je beurt komt, door de de afstandstolk zelf opgebeld.

Gelieve wel je afstandstolk-app open te houden.

Wat is verschil tussen afstandstolk, online tolken en uitgesteld tolken?

Huidige omstandigheden voor tolkgebruikers en tolken zijn sterk gewijzigd. In deze tekst willen we het verschil duidelijk maken tussen een afstandstolk en een online tolk en wanneer u op welke tolk beroep kan doen.
Het online tolken wordt door de overheden wel toegelaten en dit willen we hierbij toch even verduidelijken voor iedereen!

Afstandstolken

Afstandstolken is een dienst die het CAB verzorgt. Deze dienst is bedoeld voor kortere gesprekken, een gesprek waarmee je horende gesprekspartners wenst te contacteren. 
Voorbeelden van situaties waarin je de afstandstolk kan inzetten:

 • Kortere vragen aan een horende persoon
 • Telefoongesprek voeren met iemand (advocaat, familielid, bakker, .. )
 • Dringende ongeplande gesprekken
 • Ongepland huisartsbezoek (doktersbezoek op vandaag bijvoorbeeld)
 • Noodoproepen
Je kan de afstandstolkendienst gebruiken wanneer je gesprekspartner zich niet in één en dezelfde ruimte als jij bevindt en je via de afstandstolkendienst in contact komt met de horende gesprekspartner (VRS - Video Relay Services = via afstandstolk telefoneren met horende gesprekspartner). Het is ook mogelijk wanneer jij en je horende gesprekspartner zich in één en dezelfde ruimte bevinden en je schakelt hierbij een afstandstolk in om het gesprek vlotter te laten verlopen (VRI - Video Remote Interpreting).
Alle oproepen via de afstandstolk mogen maximum 30 minuten duren en deze dienst is open op werkdagen (ma-vr) vanaf 8:30 t.e.m. 17:30 (soms zijn er afwijkingen, bekijk het hier).

De afstandstolkendienst wordt voornamelijk gebruikt voor heel korte gesprekken met 1 gesprekspartner (maximum 30 minuten) via een webapplicatie http://bel.afstandstolk.be/  of via een app op je smartphone “Afstandstolk” die je kan downloaden. 
Het is enkel mogelijk om deze dienst te gebruiken voor gesprekken in het Nederlands en van en naar VGT. Het is niet mogelijk om andere gesproken talen en/of gebarentalen te gebruiken. Schrijftolken is ook mogelijk.
 

Online tolken

Je kan ook kiezen om een tolk online in te zetten.
Je kan voor diverse tolkopdrachten beslissen om zelf een tolk te boeken, die dan vanop afstand zal tolken voor jou. De tolk blijft met andere woorden thuis en komt niet naar jou. Het tolken gebeurt via internet (computer / smartphone / tablet) via diverse platformen (Teams, Zoom, Webex, Smartschool,...).

Hoe gaat u te werk?

U contacteert de tolk en laat weten wat het onderwerp is en via welk platform dit verloopt. Indien u zelf een online meeting, webinar, .. volgt, zorgt u ervoor dat de tolk ook hierin kan inloggen. Op die manier hoort en ziet de tolk alles, ook de powerpoint kan zo mee gevolgd worden.
Het tolken zelf kan binnen dit platform (Zoom, Teams, Webex, .. ), maar u kan ook via een 2e kanaal contact maken met de tolk zodat u hem of haar voldoende groot kan zien. Dit kan via een 2e scherm zoals een tablet, smartphone of zelfs 2e laptop.
Indien u fysiek samen zit met een horende persoon, kan ook daar een online tolk voorzien worden. Dan dient er een videogesprek naar keuze opgezet te worden met de tolk. U zorgt ervoor dat de tolk u goed kan zien. De tolk hoort alles en vertaalt voor u naar VGT en naar Nederlands voor uw horende gesprekspartner.
Het online tolken zorgt ervoor dat het tolken veiliger kan doorgaan: zowel tolkgebruiker als tolk zitten in een aparte ruimte (meestal thuis of op werk). Ook is de kans veel groter dat je een tolk zal vinden voor je tolkopdracht, aangezien een tolk bijvoorbeeld vanuit de ene provincie kan tolken voor een tolkgebruiker in een andere provincie aan de andere kant van Vlaanderen.
Online tolken kan toegepast worden in veel meer situaties dan via de afstandstolkendienst. Met andere woorden: wat kunnen bijvoorbeeld de voordelen van een tolk zijn, die online tolkt ten opzichte van een afstandstolk?
 • men kiest zelf een tolk (eigen voorkeurtolk)
 • er kan langer dan 30 minuten getolkt worden
 • de tolk kan mee in het platform van het werk/webinar/vereniging…
 • de tolk is flexibel en kan vaak ook een last-minute opdracht doen
 • er zijn geen openingsuren
Hieronder vind je een aantal voorbeeldsituaties waarin je beter een online tolk zoekt:
 • Geplande doktersbezoeken, afspraken met specialisten,…
 • Meetings met je collega’s/werkgever/…
 • Afspraken (bijvoorbeeld bank, notaris, boekhouder,…)
 • Geplande gesprekken met technici (telenet, schrijnwerker, loodgieter,…)
 • Opleidingen, seminars, teamdagen, etc.
Om een online tolk te vinden, dien je een tolkopdracht te regelen via onze website www.tolkaanvraag.be  zoals een gewone tolkopdracht. Je start het onderwerp van de tolkopdracht met "ONLINE". Bijvoorbeeld: “ONLINE gesprek met advocaat.”

Hoe kan je een online tolkopdracht indienen in tolkaanvraag.be ?

 • Kies bij type tolk : Tolk VGT of schrijftolk.
 • Start het onderwerp met “ONLINE“ en vul daarna aan met het onderwerp

  Waarom?
  Omdat beschikbare tolken op deze manier snel alle opdrachten kunnen terugvinden die online kunnen getolkt worden. Meestal zal een tolk die ter plaatse wil tolken  tolkopdrachten zoeken binnen een bepaalde afstand van zijn woonplaats.

  Voor online getolkte opdrachten is de afstand niet meer belangrijk.
  Als je het onderwerp start met “ONLINE“ zullen meer tolken jouw opdracht zien en heb je meer kans dat je een tolk zal vinden.
 • Noteer in omschrijving via welk programma of platform de tolk voor jou kan tolken  (b.v. via Zoom, of Microsoft Teams, of Google meet,...)
 • In het vak “Omschrijving voor mijn tolk” kan je extra informatie vermelden over het onderwerp, maar ook via welk programma of platform deze tolkopdracht zal verlopen, bv. URL van de online vergadering.
  Alleen de toegekende tolk kan deze informatie lezen.
 • Welk adres vul je in bij een online opdracht?
  Je hoeft hiervoor niet jouw privé-adres op te geven. Vul volgend adres toe en bewaar dit in je adresboek:
  • Straat: Online opdracht
  • Postcode of Gemeente: 9070 Destelbergen
 • Zorg er ook voor dat je je GSM-nr publiek zet voor de toegekende tolk. Meer info hierover kan je lezen in de handleiding onder het hoofdstuk 4.1.3 Mij contacteren via
  Waarom?  Als er iets misloopt met de online connectie, kan de tolk je snel contacteren zodat de problemen kunnen opgelost worden.
 • Hieronder kan je een lijst vinden met softwareprogramma’s waarmee je verder kan om het online tolken mogelijk te maken (deze lijst is niet beperkend):
  • Whatsapp
  • Facebook Messenger
  • Facetime
  • Zoom
  • Teams
  • Skype
  • Google Meet
  • Webex
  • Andere..

Uitgesteld tolken

Het is het ook mogelijk om tolkopdrachten UITGESTELD te tolken.
De docent bezorgt in dit geval vooraf (audio of video) opgenomen lessen aan de studenten. De tolk VGT kan thuis online deze lessen tolken en bezorgt deze digitaal op video aan de student. Of een schrijftolk bezorgt de geschreven tekst aan de student. De student kan deze lessen erna op eigen tempo volgen en deze video (of tekst) meermaals herbekijken.

Hoe kan ik een afstandstolk bereiken?

Je kan de afstandstolk via de afstandstolk-app bereiken. Open de app en klik op de gewenste knop of klik hier rechtsboven op BEL NU. 

Ben je niet doof? Je kan de afstandstolk bereiken op het nummer: 09 352 01 12. Je hebt zelf de afstandstolk-app dus niet nodig. De afstandstolk kan wel enkel verbinding maken als de dove persoon de app geopend heeft en je zijn gebruikersnaam kent.

Wanneer mag ik de optie ‘Nood’ gebruiken?

Dat mag enkel in dringende gevallen. Als je bijvoorbeeld dringend de huisarts, het ziekenhuis moet bereiken. Wanneer je op ‘Nood’ klikt zul je de wachtrij voorbij kunnen steken en wordt jouw oproep als eerste beantwoord. Je kan de noodlijn niet gebruiken voor niet-dringende oproepen. Als de afstandstolk merkt dat jouw oproep geen noodgeval is, zal je opnieuw in de wachtrij worden gezet.

Wat doet een afstandstolk?

Een afstandstolk vertaalt gesproken Nederlands naar Vlaamse Gebarentaal (VGT) en omgekeerd. Het is ook mogelijk dat de afstandstolk van geschreven Nederlands naar gesproken Nederlands en omgekeerd tolkt.

Een afstandstolk zit in een tolkencabine in het CAB en maakt via telefonie en videochat contact met twee gebruikers die zich ofwel op dezelfde plaats ofwel op een andere plaats bevinden. 

Hoe verloopt een gesprek via de afstandstolk?

Als dove persoon bel je via de afstandstolk-app naar de afstandstolk. Je geeft aan welke persoon je wenst te bereiken en geeft het telefoonnummer door. De afstandstolk belt die persoon op en tolkt jouw gebaren naar het Nederlands. Alles wat de persoon aan de andere kant van de lijn zegt zal je dankzij de afstandstolk in Vlaamse Gebarentaal te zien krijgen. 

Als je niet doof bent en een dove persoon wenst te bereiken bel je naar het telefoonnummer: 09 352 01 12. Geef dan de naam van de dove persoon door aan de afstandstolk. De afstandstolk zal wat je zegt naar gebarentaal omzetten. De dove persoon ziet wat er gezegd wordt in Vlaamse Gebarentaal op een scherm. De dove persoon reageert in Vlaamse Gebarentaal en jij krijgt alles in het Nederlands te horen.

Kan de afstandstolk ook met tekst werken?

Ja, een schrijftolk vertaalt gesproken Nederlands naar tekst en omgekeerd. Met een speciaal toetsenbord kan de tolk op spreektempo typen. Een schrijftolk krijgt tekst toegestuurd en zet die telefonisch om naar spraak. Wat de persoon aan de andere kant van de lijn zegt, zal de tolk opnieuw naar tekst omzetten en doorsturen.

In welke situaties kan ik een afstandstolk inzetten?

Er zijn veel situaties waarin het handig is om een afstandstolk in te schakelen. Via een afstandstolk kan je bijvoorbeeld:

 • een telefonische afspraak maken bij je huisarts;
 • een kort overleg met je baas hebben;
 • een fijne babbel met een collega tijdens de middagpauze hebben;
 • een leuk telefoongesprek met je (groot)ouder hebben;
 • een afhaalmaaltijd telefonisch bestellen.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Een gesprek via een afstandstolk duurt maximaal 30 minuten lang.

Kan ik onbeperkt een afstandstolk inzetten?

Ja, de afstandstolkendienst kan je dankzij de steun van het VAPH en de VDAB onbekeperkt gebruiken. 

 

Kan ik mijn tolkuren bij een gesprek via een afstandstolk behouden?

Ja, een afstandstolk inzetten heeft dus het voordeel dat jij je tolkuren kan houden. Je kan daardoor makkelijk een kort gesprek via een afstandstolk hebben zonder daarvoor een volledig tolkuur te moeten afgeven.

 

Wanneer kan ik een afstandstolk bereiken?

De openingsuren vind je hier.

Hoe vaak kan ik een afstandstolk bellen?

Je mag zo vaak een afstandstolk opbellen als je zelf wil. Dat kan zelfs verschillende keren per dag en dat telkens maximum 30 minuten lang per gesprek. Op die manier kunnen we lange wachttijden vermijden. 

 

Kan ik eindeloos bellen?

Een gesprek via een afstandstolk duurt maximum 30 minuten lang. Op die manier probeert het CAB iedereen aan de beurt te laten komen en lange wachttijden te vermijden. Je mag wel zo vaak als je zelf wil een afstandstolk bellen.

Blijft mijn gesprek via de afstandstolk geheim?

Ja, net als andere tolken heeft een afstandstolk door de deontologische code zwijgplicht. De volledige deontologische code vind je hier

Kan ik een afstandstolk inzetten als beide partijen zich op dezelfde plaats bevinden?

Ja, je kan zowel een afstandstolk gebruiken voor twee partijen die zich op dezelfde plaats bevinden als voor twee partijen die zich op verschillende plaatsen bevinden. Daarvoor kan je de afstandstolk app downloaden. Je kan een afstandstolk bellen via je smartphone, tablet, laptop, vaste computer, … Alles is mogelijk. Zet je toestel strategisch tussen jullie in zodat de gebaren goed zichtbaar zijn en de tolk alles goed kan horen.

Er werkt iets niet, wat moet ik doen?

Geen paniek, onze hulplijn staat voor je klaar. Stuur een mailtje naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be of klik in de app op ‘CAB hulplijn’. De hulplijn in de app is beschikbaar op dinsdag en woensdag van 8u30 tot 16u30.

Welke smartphone koop ik het best om te kunnen bellen met een afstandstolk?

Alle smartphones met Apple of Android als besturingssysteem zijn geschikt om via een afstandstolk te kunnen bellen. De meeste moderne apparaten hebben een kwalitatieve frontcamera. In de winkel kan je de camera van de toestellen even testen door bijvoorbeeld jezelf al gebarend op te nemen en naar het resultaat te kijken.

Ben je doof of zwaar slechthorend? Dan kan je via het VAPH een gedeeltelijke terugbetaling van je smartphone aanvragen.

Kan ik de afstandstolk app eerst eens testen om via een afstandstolk te bellen?

Ja, om een test uit te voeren klik je op ‘test mij’. Daar zul je kunnen zien of je (ingebouwde) webcam goed werkt en of jij zelf ook een duidelijk beeld te zien krijgt.

Waar kan ik de afstandstolk app downloaden?

Afhankelijk van welk toestel je hebt, kan je hieronder klikken om de download te starten. Voor Iphone of Ipad klik je op ‘Download in de App Store’. Voor computers of laptops klik je op ‘Download voor Windows’. Voor Google toestellen zoals Samsung, Huawei, Acer en LG klik je op ‘ontdek het op Google play’.
 

Ik heb een probleem met mijn firewall. Wat kan ik doen?

Bij goed beveiligde netwerken kan de firewall bij installatie en/of gebruik van de afstandstolk app voor problemen zorgen. Contacteer de hulplijn van het CAB via tolkaanvraag@cabvlaanderen.be

Mijn webcam werkt niet, wat nu?

Je kan kiezen voor de optie CAB VI TEKST zodat je kan schrijven in plaats van gebaren. Daarvoor heb je geen webcam nodig. 

Een goede webcam is wel belangrijk bij het gebarentolken opdat de tolk je gebaren duidelijk kan zien. Een ingebouwde webcam in je laptop, op je smartphone of tablet is zeker ook voldoende om via een afstandstolk te kunnen bellen. Alle nieuwe toestellen zijn tegenwoordig met een webcam uitgerust.