Afstandstolk: collega

28 Oct 2020 in

Een Afstandstolk kan je ook gebruiken als jij en je gesprekspartner zich op dezelfde plaats bevinden. Zet je toestel gewoon tussen jullie in zodat de gebaren goed zichtbaar zijn en de tolk alles goed kan horen. Probeer achtergrondlawaai te vermijden.

Wil je de afstandstolkendienst ook verbeteren en uitbreiden? 🙏